ŠVP aktuální

ŠVP pro přípravnou třídu

ŠVP školní družiny

Provozní řád školy (formát PDF)

Školní řád

Dodatek ke školnímu řádu ze dne 2. 11. 2020

Školní řád – zkrácená verze do tříd

Vnitřní řád ŠD

Kolektivní smlouva

Výroční zpráva pro šk. rok 2021/2022 – formát PDF

Inspekční zpráva 2017 – formát PDF

Rozpočet

Náklady 2019 (formát PDF)

Výnosy 2019 (formát PDF)

Střednědobý výhled (r. 2019-2021, formát PDF)

ZŠ Žákovská – rozpočet (dopis z MmH), formát PDF

Návrh rozpočtu (formát PDF)