Leták NPO – Digitalizujeme školu (formát PDF)

ŠVP aktuální (formát PDF)

Dodatek k ŠVP (informatika 1. st., formát PDF)

ŠVP pro přípravnou třídu (formát PDF)

ŠVP školní družiny (formát PDF)

Školní řád (formát PDF)

Dodatek ke školnímu řádu ze dne 2. 11. 2020 (formát PDF)

Školní řád – zkrácená verze do tříd (formát PDF)

Vnitřní řád ŠD (formát PDF)

Školní preventivní strategie 2019-2027 (formát PDF)

Preventivní program pro šk. rok 2023/2024 (formát PDF)

Výroční zpráva pro šk. rok 2022/2023 (formát PDF)

Inspekční zpráva 2017  (formát PDF)

Rozpočet

Náklady 2019 (formát PDF)

Výnosy 2019 (formát PDF)

Střednědobý výhled (r. 2019-2021, formát PDF)

ZŠ Žákovská – rozpočet (dopis z MmH), formát PDF

Návrh rozpočtu (formát PDF)