Plán rozvoje školy 2013 – 2018

ŠVP aktuální

ŠVP pro přípravnou třídu

ŠVP školní družiny

Provozní řád školy (formát PDF)

Školní řád

Školní řád – zkrácená verze do tříd

Vnitřní řád ŠD

Kolektivní smlouva

Výroční zpráva pro šk. rok 2019/2020 – formát PDF

Inspekční zpráva 2017 – formát PDF

Ceník služeb – pronájmy

Rozpočet

Náklady 2019 (formát PDF)

Výnosy 2019 (formát PDF)

Střednědobý výhled (r. 2019-2021, formát PDF)

ZŠ Žákovská – rozpočet (dopis z MmH), formát PDF

Návrh rozpočtu (formát PDF)