1) VZ/3/ZŠŽ/17

Příloha č.1 – Výzva, Zadávací dokumentace_finiš (formát PDF)

Příloha č. 2 – Výzvy ČP – zákl.způsobilost (formát DOCX)

Příloha č. 3 -Výzvy ČP – technická způsobilost (formát DOCX)

Příloha č.4 – Kupní smlouva_finiš (formát DOCX)

Příloha č. 5 – Výzvy – Krycí list nabídky (formát DOCX)

Příloha č. 6 – Výzvy ČP – fin.způsobilost (formát DOCX)

2) Nákup mobilní výpočetní techniky, software atd.

Oznámení výběrového řízení VZMR (PDF)

Zadávací dokumentace VZMR (PDF)

Oznámení o rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky (PDF)

Příloha č. 1 Návrh obchodních_a_smluvních_podmínek (DOCX)

Příloha č. 2 – Kvalifikační dokumentace (DOC)

Příloha č. 3 – Krycí list nabídky (DOC)

Příloha č. 4 – Technická specifikace (XLSX)

3) VZ/3/ZŠŽ/2023Nákup digitálních učebních pomůcek na ZŠ Žákovská

Oznámení výběrového řízení včetně dokumentace (PDF)

Příloha č. 1 – Návrh obchodních a smluvních podmínek (DOCX)

Příloha č. 2 – Kvalifikační dokumentace (DOC)

Příloha č. 3 – Krycí list nabídky (DOC)

Příloha č. 4 – Technická specifikace (XLSX)