Stolní tenis

Kroužek vede p. Josef Svatoň a probíhá následovně:

Stolní tenis – úterý a čtvrtek 14:30 – 16:00 hodin.

Veselá fyzika

Kroužek Veselá fyzika probíhá každou druhou středu v měsíci v době od 14:30 do 15:30 hodin a vede jej p. uč. Romana Kudrová.Žákovská © 2005, zs.zakovs

Lego

Kroužek LEGO je určen pro děti 0. – 2. ročníku.
V letošním školním roce jej navštěvuje 23 žáků naší školy. Pracují každou středu od 14:00 do 15:00 pod vedením p. uč. Kubíkové.

Žáci mohou stavět stavby z Lega podle své fantazie. Rozvíjejí nejen představivost, ale plánují si další postup činnosti sami – stavby města, dopravních prostředků, hradu apod. Jsou podporováni, aby s vytvořenými objekty hráli úlohové hry s rozvíjejícím se příběhem.

Děti pracují také se stavebnicemi podle plánků. Proto naše škola využívá především stavebnice řady Lego Creator, které lze podle přiložených plánků využít ke stavění 3 různých modelů. Žáci mají k dispozici stavebnice různé obtížnosti. Učí se pracovat ve dvojicích, navzájem si při práci podle plánků pomáhat a v neposlední řadě si kontrolovat správnost postupu před dalším krokem.

Žáci mohou také vybarvovat omalovánky, spojovačky a dokreslovánky s Lego tématikou nebo si přečíst časopis Lego s komiksovým příběhem a hlavolamy.Žákovská © 2005, z

Keramika

Kroužek keramiky vede p. uč. Antonie Wytrzensová.

Kroužek se koná v úterý (I.) a ve středu (II.) v době od 13:00 do 14:30 hodin v keramické dílně školy.

V keramickém kroužku děti dělají výrobky pro různé příležitosti, výzdobu školy, ale i prezentační dárečky. Výrobky si žáci mohou vypalovat v keramické peci.Mažoretky

Krouzek mažoretek vede p. Edita Chwistková. Koná se každé úterý od 15:30 do 17:00 hod.Žá