Stolní tenis

Kroužek vede p. Josef Svatoň a probíhá v úterý a čtvrtek 14:30 – 16:00 hodin.

Keramika

Kroužek keramiky vede p. uč. Antonie Wytrzensová.

Kroužek se koná v úterý (I.) a ve středu (II.) v době od 13:00 do 14:00 hodin v keramické dílně školy.

V keramickém kroužku děti dělají výrobky pro různé příležitosti, výzdobu školy, ale i prezentační dárečky. Výrobky si žáci mohou vypalovat v keramické peci.

Sborový zpěv

Sborový zpěv pro 1. st. probíhá každé úterý v době 12:40 – 13:40 hod. a vedou jej p. uč. Dana Kusinová a Jana Wichrová.

Sborový zpěv pro 2. st. (DPS Rozmarýnek) probíhá každou středu v době 14:00 – 16:00 hod. a vedou jej p. uč. Janina Ptaková a Daniela Hanušová.