Mgr. Valentina Srkalová

valentina.srkalova@zakovska-havirov.cz

739 594 042 (sborovna, 2. stupeň)

Konzultace pro rodiče a žáky:

V ranních i odpoledních hodinách po předchozí domluvě.

Co je náplní mé práce:

  • vyhledávání a orientační šetření žáků, jejichž vývoj a vzdělávání vyžadují zvláštní pozornost a příprava návrhů na další péči o tyto žáky;
  • kariérové poradenství a poradenskou pomoc při rozhodování o další vzdělávací a profesní cestě žáků;
  • aktuální informace k přijímacímu řízení;
  • řešení výchovných problémů (spolupráce s TU, s MPP);
  • spolupráce se školskými poradenskými zařízeními a středisky výchovné péče při zajišťování poradenských služeb přesahujících kompetence školy;
  • spolupráce s odborem sociálně právní ochrany dětí, sociálním kurátorem, s Policií ČR a krizovým centrem pro děti a rodinu
  • individuální konzultace zákonných zástupců a žáků;
  • spolupráce s Úřadem práce- informačním a poradenským střediskem k volbě povolání;
  • metodická pomoc pedagogickým pracovníkům.