Prodej stravy na měsíc ŘÍJEN hotově na pokladně školy:
27. 9. – 7:00 až 13:30 hodin
29. 9. – 7:00 až 13:30 hodin
30. 9. – 7:00 až 13:30 hodin
3. 10. – 7:00 až 13:30 hodin
od 4. 10. – 7:00 až 8:00 hodin

Podle vyhlášky 107/2005 je výše úhrady oběda pro žáky ZŠ závislá na jejich věku, kterého dosáhnou v daném školním roce. (školní rok 1.9 – 31.8.)

PŘIPRAVTE SI DROBNÉ!

žáci 6 – 10 let, 18 x 27,- = 486,- Kč
žáci 11 – 14 let, 18 x 29,- = 522,- Kč
9. tř., 18 x 33,- Kč = 594,- Kč
studenti SŠ, 18 x 33,- Kč = 594,- Kč


UPOZORNĚNÍ ŠJ:
Ve dnech 28., 29. a 30. 6. se odhlašují obědy pouze přes internetové stránky www.estrava.cz !