Oznámení o přerušení činnosti ŠD a ŠJ – Pololetní prázdniny, 3. 2. 2023


Prodej stravy na měsíc ÚNOR hotově na pokladně školy:

27. 1. – 7:00 až 13:30 hodin
30. 1. – 7:00 až 14:30 hodin
31. 1. – 7:00 až 14:30 hodin
1. 2. – 7 :00 až 13:30 hodin
od 2. 2. – 7:00 až 8:00 hodin

Podle vyhlášky 107/2005 je výše úhrady oběda pro žáky ZŠ závislá na jejich věku, kterého dosáhnou v daném školním roce. (školní rok 1. 9. – 31. 8.)

PŘIPRAVTE SI DROBNÉ!

žáci 6 – 10 let, 19 x 27,- = 513,- Kč

žáci 11 – 14 let, 19 x 29,- = 551,- Kč

9. tř., 19 x 33,- Kč = 627,- Kč

studenti SŠ, 19 x 33,- Kč = 627,- Kč.


UPOZORNĚNÍ ŠJ: