Přerušení činnosti ŠD a ŠJ (podzimní prázdniny – formát PDF)


Prodej stravy na měsíc PROSINEC hotově na pokladně školy:

28. 11. – 7:00 až 14:30 hodin
29. 11. – 7:00 až 14:30 hodin
30. 11. – 7:00 až 14:30 hodin
1. 12. – 7:00 až 13:30 hodin

Od 4.12. – 7:00 až 8:00 hodin

Podle vyhlášky 107/2005 je výše úhrady oběda pro žáky ZŠ závislá na jejich věku, kterého dosáhnou v daném školním roce. (školní rok 1. 9. – 31. 8.)

PŘIPRAVTE SI DROBNÉ!

žáci 6 – 10 let, 16 x 27,- = 432,- Kč

žáci 11 – 14 let, 16 x 29,- = 464,- Kč

9. tř., 16 x 33,- Kč = 528,- Kč

studenti SŠ, 16 x 33,- Kč = 528,- Kč.

Pokyny pro nové strávníky:

  • seznámit se s vnitřním řádem školní jídelny (na webových stránkách nebo na chodbě u jídelny),
  • vyplnit přihlášku ke stravování,
  • zakoupit si čip v hodnotě 100 Kč, čip je nevratný.

UPOZORNĚNÍ ŠJ:
Aktuální ceny stravného – platné od září 2023 (PDF)