Prodej stravy na měsíc ČERVEN hotově na pokladně školy:

29. 5. – 7:00 až 14:30 hodin
30. 5. – 7:00 až 14:30 hodin
31. 5. – 7:00 až 14:30 hodin
3. 6. – 7:00 až 13:30 hodin

Od 4. 5. – 7:00 až 8:00 hodin

Podle vyhlášky 107/2005 je výše úhrady oběda pro žáky ZŠ závislá na jejich věku, kterého dosáhnou v daném školním roce. (školní rok 1. 9. – 31. 8.)

PŘIPRAVTE SI DROBNÉ!

žáci 6 – 10 let, 20 x 27,- = 540,- Kč

žáci 11 – 14 let, 20 x 29,- = 680,- Kč

žáci 9. tř., 20 x 33,- Kč = 660,- Kč

studenti SŠ, 20 x 33,- Kč = 660,- Kč.

Pokyny pro nové strávníky:

  • seznámit se s vnitřním řádem školní jídelny (na webových stránkách nebo na chodbě u jídelny),
  • vyplnit přihlášku ke stravování,
  • zakoupit si čip v hodnotě 100 Kč, čip je nevratný.

UPOZORNĚNÍ ŠJ:
Aktuální ceny stravného – platné od září 2023 (PDF)