www.prihlaskynastredni.cz

Přijímací řízení na SŠ (formát DOCX)

Hodnocení na vysvědčeních (formát PDF)

Hodnocení na vysvědčeních (formát XLSX)

Přihláška 2023/2024 (formát PDF)

Přihláška 2023/2024 (formát XLSX)

Zdravotní posudek (formát PDF)

Zdravotní posudek (formát XLSX)

ODKAZY NA VIDEONÁVODY K VYPLNĚNÍ PŘIHLÁŠEK:

Odkazy na webové stránky s informacemi k přijímacímu řízení na SŠ:

https://cermat.cz/

https://www.msmt.cz/vzdelavani/stredni-vzdelavani/prijimani-na-stredni-skoly-a-konzervatore

https://www.infoabsolvent.cz/