Úvodní informace pro rodiče žáků 9. ročníku (formát PDF)

Aktuální informace k přijímacímu řízení na SŠ pro šk. rok 2023/2024 (formát PDF)

INFORMACE K ZÁPISOVÝM LÍSTKŮM:

Jak vyplnit zápisový lístek (PDF)

Přijetí/Nepřijetí na SŠ – zápisový lístek (DOCX)

Žádost o vydání náhradního zápisového lístku ke studiu na SŠ (DOC)

Odkazy na webové stránky s informacemi k přijímacímu řízení na SŠ:

https://cermat.cz/

https://www.msmt.cz/vzdelavani/stredni-vzdelavani/prijimani-na-stredni-skoly-a-konzervatore

https://www.infoabsolvent.cz/