VÝDEJ OBĚDŮ PŘI BĚŽNÉ ŠKOLNÍ VÝUCE:


11:10 – 11:25  jídlonosiče (cizí strávníci a zaměstnanci ZŠ, zaměstnanci SPŠE), nebo 14:00 – 14:05
11:30 :            1. třídy + přípravná třída
12:30 – 13:15 1. stupeň
13:20 – 13:35 studenti a zaměstnanci SPŠE
13:40 – 14:00 2. stupeň
14:10 – 14:35 studenti a zaměstnanci SPŠE