Sdružení rodičů a přátel školy

Neocenitelnou a nenahraditelnou součátsí výchovy a vzdělávání dětí je podpora vlastní rodiny.
SRPŠ funguje aktivně na naší škole již řadu let. Letos jen v mírně obměněném složení:

Předseda: p. Jiří Poncza
Revizní a dozorčí komise: p.

Pokladní: p.

Zástupci rodičů ve výboru SRPŠ:

Přípravná třída – p.
1. A – p.
1. B – p.
2. A – p.
2. B – p.
3. A – p.
3. B – p.
4. A – p.
4. B – p.
5. A – p.
5. B – p.
6. A – p.
6. B – p.
7. A – p.
8. A – p.
8. B – p.
9. A – p.
9. B – p.

I letos se SRPŠ aktivně zapojuje do dění školy. Dali si za cíl spolupůsobit na děti a pomoci vychovávat a vzdělávat např. prostřednictvím zajištění vhodných přednášek a besed organizace ZIP, Policie ČR aj.

Příspěvky SRPŠ na rok 2019/2020 činí 300,- Kč na žáka.

DOKUMENTY: