Aktualizace:

Zde jsou k nahlédnutí výsledky voleb do Školské rady konané dne 25. dubna 2024.


Kandidátní listina zákonných zástupců pro nadcházející volby do ŠR:


Vážení rodiče – oznámení (DOCX)
Kandidáti (DOCX)

Online formulář pro hlasování

Prodloužení funkčního období (PDF)

Složení školské rady:

předseda ŠR:
Mgr. Dana Kusinová (zástupce řed. pro 1. stupeň ZŠ )

místopředseda ŠR:
Bc. Martina Chobotová (zástupkyně rodičů)

zapisovatel ŠR:
Mgr. Daniela Hanušová (vyučující 2. st.)

členové ŠR:
p. Vojtěch Kozák (zástupce zřizovatele)
Bc. Alena Zedníková (zástupkyně zřizovatele)
Sylvie Kuzniková (zástupce rodičů)

Jednací řád Školské rady (aktualizovaná verze, 2018 – formát DOCX)

Volební řád Školské rady (formát PDF)

Zápis z 23. 6. 2020 (PDF)

Zápis z 12. 11. 2019 (PDF)

Zápis z 24. 10. 2018 (DOCX)

Jednání rady města, 29. 8. 2018 (DOCX)

Zápis z 27. 2. 2018 (formát DOC)