Školní poradenské pracoviště

Personální obsazení:

Mgr. Valentina Srkalová – výchovný poradce

konzultační hodiny:
– v době třídních schůzek
– kdykoliv po vzájemné dohodě v úterý 14:00 – 15:00.

Tel.: 739 594 042 (sborovna 2. st.)

Mgr. Věra Kubíková, Mgr. Denisa Janků – školní speciální pedagog

konzultační hodiny:
ÚTERÝ 14:00 – 15:00 hod. nebo kdykoliv po vzájemné dohodě.

Kontakt: vera.kubikova@zakovska-havirov.cz

Mgr. Daniela Hanušová – metodik prevence

konzultační hodiny:
kdykoliv po vzájemné dohodě

Kontakt:
ndani@seznam.cz
tel.: 775 614 449

MPP (minimální preventivní program)

Zde budou k dispozici důležité dokumenty, oznámení a upozornění týkající se preventivního programu naší školy.

Krizový plán při mimořádné události (formát DOCX)

Krizový plán při rizikovém chování týkající se žáka se SVP (formát DOCX)

Krizový plán při šikaně pedagoga (formát DOCX)

Krizový plán – šikana (formát DOCX)

Preventivní program pro šk. rok 2023/2024 (formát PDF)

Řešení šikany

Jak poznáme, že dítě bere drogy