Matematika – 8. ročník

Výrazy, mnohočleny – procvičení 1
Výrazy – číselné, mnohočleny, rozklady čísel (procvič.2)
Výrazy – rozklady podle vzorců, vytýkání (procvič.3)
Výrazy – procvičení 4 (přijímací zk., Scio testy)

Matematika – 9. ročník
Zkušební test z matematiky CERMAT 1
Zkušební test z matematiky CERMAT 2
Zkušební test z matematiky CERMAT 3
Zkušební test z matematiky CERMAT 4
Zkušební test z matematiky CERMAT 5

Procvičování – příklady na směsi
Procvičování – příklady na společnou práci