Fyzika 6. ročník:

Pracovní listy – čas, objem:

Pracovní list – převody jednotek, teplota atd. (formát DOC)
Pracovní list – čas, teplota, objem, hustota (formát DOC)
Příklady k procvičení – hustota, hmotnost (formát DOC)

Fyzika 8. ročník – Polovodiče:

Fyzika – 9. ročník:
Částicová stavba látek (formát DOC)
Vypařování, var, sublimace – učivo (formát DOC)
Tání a tuhnutí (formát DOC)
Jaderná fyzika (formát PPT)

Matematika – 8. ročník

Výrazy, mnohočleny – procvičení 1
Výrazy – číselné,mnohočleny,rozklady čísel (procvič.2)
Výrazy – rozklady podle vzorců, vytýkání (procvič.3)
Výrazy – procvičení 4 (přijímací zk., Scio testy)

Matematika – 9. ročník
Zkušební test z matematiky CERMAT 1
Zkušební test z matematiky CERMAT 2
Zkušební test z matematiky CERMAT 3
Zkušební test z matematiky CERMAT 4
Zkušební test z matematiky CERMAT 5

Procvičování – příklady na směsi
Procvičování – příklady na společnou práci