Informace pro rodiče družinových žáků

V pátek 28. června bude zajištěn provoz školní družiny ráno do 9:00 hodin a po skončení vyučování pouze do 15:00 hodin.

Během letních prázdnin bude školní družina mimo provoz.