Výsledky voleb do ŠR

Zde jsou k nahlédnutí výsledky voleb do Školské rady konané dne 25. dubna 2024.