Velikonoční focení

Zájemci o focení se nahlásí u své třídní učitelky nebo u p. zástupkyně D. Kusinové. Pro více informací rozklikněte příspěvek.