Zápis do školní družiny pro školní rok 2023/2024

* Zápis pro žáky budoucích 2. – 5. tříd bude probíhat ve dnech 30. 5. a 31. 5. 2023 během provozní
doby školní družiny.

* Zápis pro žáky 1. tříd a předškoláky se bude konat dne 1. 9. 2023 od 7:00 do 15:00 hodin a 4. 9.
2023 od 7:00 do 11:00 hodin.