Vánoční focení

Zájemci se mohou hlásit u svého třídního učitele nebo u p. zástupkyně Dany Kusinové.