Fyzika nás bavíVe školním roce 2014/2015 realizujeme na škole projekt "Fyzika nás baví". Tento projekt je podpořen Regionální radou regionu soudržnosti Moravskoslezsko dotací v maximální výši 818.980,74 Kč.

Cílem projektu je zlepšení podmínek a zkvalitnění výuky fyziky na naší škole, a to prostřednictvím modernizace stávající učebny. Modernizovaná učebna bude vybavena ICT technikou, učebními pomůckami, nábytkem, dále budou provedeny drobné stavební práce související s úpravou elektrorozvodů v podlaze.
Žákovská © 2005, zs.zakovska@volny.cz
všechna práva vyhrazena