Branka přátelství

"Branka přátelství" – spolupráce s MŠ Švabinského (realizuje se od škol. roku 2006/07)

Náplň: třída IX. B připravovala aktivity pro děti MŠ

Cíl:
- umožnit žákům předškolního oddělení mateřské školy plynulou adaptaci na kolektiv starších dětí a připravit je tak na snadnější přechod na základní školu.
- nabídnout žákům druhého stupně možnost připravit sled aktivit pro předškolní děti a přivést je k pocitu zodpovědnost za druhé. Nechat žáky předem promyslet možné důsledky působení na druhé lidi.

Koordinátor projektu: Mgr.Tomáš Kauba

Hodnocení projektu:
V průběhu roku bylo uskutečněno 5 vzájemných setkání, kdy na prvním se za pomoci "Ice-breakových" aktivit děti vzájemně seznámily, ve druhém si připravili divadelní scénky pro motivaci předškoláků, v následujících třech vždy jedna skupina žáků připravila tématický program vycházející z motivačního divadelního představení. Obě strany hodnotily projekt jako velmi přínosný.
Žákovská © 2005, zs.zakovska@volny.cz
všechna práva vyhrazena