Branka přátelství

"Branka přátelství" – spolupráce s MŠ Švabinského (realizuje se od škol. roku 2006/07)

Náplň: třída IX. B připravovala ve šk. roce 2019/2020 aktivity pro děti MŠ

Cíl:
- umožnit žákům předškolního oddělení mateřské školy plynulou adaptaci na kolektiv starších dětí a připravit je tak na snadnější přechod na základní školu.
- nabídnout žákům druhého stupně možnost připravit sled aktivit pro předškolní děti a přivést je k pocitu zodpovědnost za druhé. Nechat žáky předem promyslet možné důsledky působení na druhé lidi.

Koordinátor projektu: Mgr.Zdenka Petříková

Hodnocení projektu:
V průběhu roku byly uskutečněny 3 vzájemné setkání, kdy na prvním se za pomoci "Ice-breakových" aktivit děti vzájemně seznámily, ve druhém si připravili divadelní scénky pro motivaci předškoláků, v následujícím vždy jedna skupina žáků připravila tématický program vycházející z motivačního divadelního představení. Obě strany hodnotily projekt jako velmi přínosný.

Z důvodu koronavirových opatření se ve školním roce 2019/2020 více setkání nerealizovalo.
Žákovská © 2005, zs.zakovska@volny.cz
všechna práva vyhrazena