Školní jídelna

Telefonní číslo: 739 622 482



INFORMACE PRO RODIČE:

Prodej stravenek na květen 2019:


PŘIPRAVTE SI DROBNÉ!
žáci 6 - 10 let, 20 x 22,- = 440,- Kč
žáci 11 - 14 let, 20 x 24,- = 480,- Kč
15 let, 20 x 31,- Kč = 620,- Kč
studenti SŠ, 20 x 31,- Kč = 620,- Kč
dospělí strávníci 20 x 32,- Kč = 640,- Kč

CENA NOVÉHO ČIPU JE 100,- KČ.

Přihlášení nebo odhlášení stravenek na květen 2019 je možné do 30. 5. 2019 do 13:30 hod. (včetně internetové odhlášky).

Prodej stravenek probíhá ve dnech:

29. 5. v době 7:00 až 13:30 hod.,
30. 5. v době 7:00 až 13:30 hod.,
31. 5. v době 7:00 až 13:30 hod.

POLEDNÍ PŘESTÁVKA 11:45 - 12:15 HOD.

Strávníci si mohou 3x týdně vybrat ze 2 hlavních jídel. Jídlo č. 2 se vybírá nejpozději 1 pracovní den dopředu prostřednictvím internetu (stejný postup jako u odhlašování stravy na stránkách www.estrava.cz). Pokud si strávníci obědy neobjednají, automaticky dostanou z jídelníčku oběd č. 1.

Dále žádáme rodiče žáků, kteří dovrší v tomto školním roce 15 let a platí obědy inkasem, aby si navýšili limit pro inkaso z 600,- Kč na 700,- Kč z důvodu změny stravného. Děkujeme.

Jídelní lístek

Alergeny ve stravě

Provozní řád školní jídelny

Elektronické přihlašování a odhlašování stravného
Žákovská © 2005, zs.zakovska@volny.cz
všechna práva vyhrazena