Školní jídelna

Nové telefonní číslo: 739 622 482INFORMACE PRO RODIČE:

Zahájen prodej stravenek na prosinec 2017.
PŘIPRAVTE SI DROBNÉ!

žáci 6 - 10 let, 16 x 22,- = 352,- Kč
žáci 11 - 14 let, 16 x 24,- = 384,- Kč
9. tř. (15 let), 16 x 30,- Kč = 480,- Kč
studenti SŠ, 16 x 30,- Kč = 480,- Kč

Přihlášení nebo odhlášení stravenek na listopad 2017 je možné do 30. 11. 2017 do 13:30 hod.

Prodej stravenek probíhá ve dnech:

28. a 29. 11. v době 7:00 až 13:30 hod.,
30. 11. v době 7:00 až 14:00 hod.

Strávníci si mohou 3x týdně vybrat ze 2 hlavních jídel. Jídlo č. 2 se vybírá nejpozději 1 pracovní den dopředu prostřednictvím internetu (stejný postup jako u odhlašování stravy na stránkách www.estrava.cz). Pokud si strávníci obědy neobjednají, automaticky dostanou z jídelníčku oběd č. 1.

Dále žádáme rodiče žáků, kteří dovrší v tomto školním roce 15 let a platí obědy inkasem, aby si navýšili limit pro inkaso z 600,- Kč na 700,- Kč z důvodu změny stravného. Děkujeme.

Jídelní lístek

Alergeny ve stravě

Provozní řád školní jídelny

Elektronické přihlašování a odhlašování stravného
Žákovská © 2005, zs.zakovska@volny.cz
všechna práva vyhrazena