Školní jídelna

Telefonní číslo: 739 622 482INFORMACE PRO RODIČE:

Zahájen prodej stravenek na březen 2018.
PŘIPRAVTE SI DROBNÉ!

žáci 6 - 10 let, 20 x 22,- = 440,- Kč
žáci 11 - 14 let, 20 x 24,- = 480,- Kč
9. tř. (15 let), 20 x 30,- Kč = 600,- Kč
studenti SŠ, 20 x 30,- Kč = 600,- Kč

Přihlášení nebo odhlášení stravenek na únor 2018 je možné do 27. 2. 2018 do 13:30 hod.

Prodej stravenek probíhá ve dnech:

26. 2. v době 7:00 až 13:30 hod.,
27. 2. v době 7:30 až 14:00 hod.,
28. 2. v době 7:30 až 13:30 hod.

Strávníci si mohou 3x týdně vybrat ze 2 hlavních jídel. Jídlo č. 2 se vybírá nejpozději 1 pracovní den dopředu prostřednictvím internetu (stejný postup jako u odhlašování stravy na stránkách www.estrava.cz). Pokud si strávníci obědy neobjednají, automaticky dostanou z jídelníčku oběd č. 1.

Dále žádáme rodiče žáků, kteří dovrší v tomto školním roce 15 let a platí obědy inkasem, aby si navýšili limit pro inkaso z 600,- Kč na 700,- Kč z důvodu změny stravného. Děkujeme.

Jídelní lístek

Alergeny ve stravě

Provozní řád školní jídelny

Elektronické přihlašování a odhlašování stravného
Žákovská © 2005, zs.zakovska@volny.cz
všechna práva vyhrazena