Školní jídelna

Telefonní číslo: 739 622 482INFORMACE PRO RODIČE:

Prodej stravenek na prosinec 2018:


PŘIPRAVTE SI DROBNÉ!
žáci 6 - 10 let, 15 x 22,- = 330,- Kč
žáci 11 - 14 let, 15 x 24,- = 360,- Kč
15 let, 15 x 31,- Kč = 465,- Kč
studenti SŠ, 15 x 31,- Kč = 465,- Kč
dospělí strávníci 15 x 32,- Kč = 480,- Kč

CENA NOVÉHO ČIPU JE 100,- KČ.

Přihlášení nebo odhlášení stravenek na listopad 2018 je možné do 29. 11. 2018 do 13:30 hod. (včetně internetové odhlášky).

Prodej stravenek probíhá ve dnech:

28. 11. v době 7:00 až 13:30 hod.,
29. 11. v době 7:00 až 13:30 hod.,
30. 11. v době 7:00 až 14:00 hod.

POLEDNÍ PŘESTÁVKA 11:45 - 12:15 HOD.

Strávníci si mohou 3x týdně vybrat ze 2 hlavních jídel. Jídlo č. 2 se vybírá nejpozději 1 pracovní den dopředu prostřednictvím internetu (stejný postup jako u odhlašování stravy na stránkách www.estrava.cz). Pokud si strávníci obědy neobjednají, automaticky dostanou z jídelníčku oběd č. 1.

Dále žádáme rodiče žáků, kteří dovrší v tomto školním roce 15 let a platí obědy inkasem, aby si navýšili limit pro inkaso z 600,- Kč na 700,- Kč z důvodu změny stravného. Děkujeme.

Jídelní lístek

Alergeny ve stravě

Provozní řád školní jídelny

Elektronické přihlašování a odhlašování stravného
Žákovská © 2005, zs.zakovska@volny.cz
všechna práva vyhrazena