Pro rodiče

Informace pro rodiče 2. st.:
Rozvrh hodin online výuky (PDF)
Pro zvětšení klikněte na obrázek.
Informace ke "svačinovým" kartám pro šk. rok 2019/2020:


Informace k novým kartám do "svačinového" automatu:


Termíny třídních schůzek:
- AKTUÁLNĚ DOPLNÍME
pro 1. st. v 16:00 a 2. st. v 16:45 hodin (pokud vyučující nestanoví jinak).


************************************


Informace k zápisu do Přípravné třídy/Odklad povinné šk. docházky:


Nabídka ozdravných pobytů v Metylovicích:


Nabídka ZŠ a MŠ Eden ve Zlatých Horách:INFORMACE K ELEKTRONICKÉ ŽÁKOVSKÉ KNÍŽCE:

Vážení zákonní zástupci,

vzhledem k výsledku ankety o plném zavedení elektronické žákovské knížky, jsme se rozhodli ve školním roce 2014/2015 využívat elektronickou verzi žákovské knížky.

S pomocí vašich připomínek systém nastavíme tak, aby nám vzájemné dorozumívání co nejvíce zefektivnil. Zejména tedy zavedeme následující:
- Využití technologie RSS, která Vám umožní získávat rychlé informace (například nejnovější známky, zprávy ze školy…) a číst je přímo např. ve Vašem mailu či prohlížeči bez nutnosti přihlašování do systému (po nastavení v prohlížeči). Nutnost přihlašování zůstane jen u psaní omluvenek, získávání přehledů o známkách za delší období atp.
- Návod na nastavení služby RSS najdete na stránkách: http://www.bakalari.cz/rss.aspx . V bodě Parametry RSS kanálu se Vám pak zobrazí pouze 2 nabídky, a to Informace o známkách a Informace o zprávách KOMENS, které si nastavíte dle vlastních požadavků. Ostatní možnosti se Vám nezobrazí.
Vygenerovanou adresu RSS kanálu vložíme do své čtečky RSS nebo přidáme k Oblíbeným položkám (Záložkám) v prohlížeči. Mailový klienti také obsahují RSS čtečku - např. nastavení pro
Thunderbird naleznete na http://bakalari.cz/RSSkanaly.aspx.
- Budeme potvrzovat akceptování omluvenek z naší strany.
- Známky budeme zapisovat nejpozději den po jejich udělení a vždy s datem.
- Všem žákům, jejichž zákonní zástupci nemají přístup k internetu, rozdáme papírovou verzi žákovské knížky.

- Na druhou stranu zcela jistě nebudeme rozdávat "rodičovská" hesla žákům, a to ani na Vaši žádost. Za zapisování omluvenek (které je možné jen po přihlášení s rodičovským heslem) jsou plně zodpovědní zákonní zástupci.

Věříme, že naším společným zájmem je vyladit žákovské knížky ke spokojenosti všech stran, a proto oceníme jakékoli konstruktivní připomínky k jejich užívání.

S pozdravem vedení školyInformace pro rodiče žáků navštěvujících ŠJ:

Strávníci si mohou 3x týdně vybrat ze 2 hlavních jídel. Jídlo č. 2 se vybírá nejpozději 1 pracovní den dopředu prostřednictvím internetu (stejný postup jako u odhlašování stravy na stránkách www.estrava.cz). Pokud si strávníci obědy neobjednají, automaticky dostanou z jídelníčku oběd č. 1.

Dále žádáme rodiče žáků, kteří dovrší v tomto školním roce 15 let a platí obědy inkasem, aby si navýšili limit pro inkaso na 800,- Kč, ostatní na částku 700,- Kč z důvodu změny stravného. Děkujeme.

******************************************

Upozornění pro rodiče všech žáků 9. tříd:

1. vzorové testy k přijímacím zkouškám na střední školy z českého jazyka a matematiky najdete na: https://prijimacky.cermat.cz/menu/testova-zadani-k-procvicovani.

2. žáci se specifickými vzdělávacími potřebami - pokud vyžadují specifické uzpůsobení testů odpovídající jejich potřebám, je nutné tento požadavek předložit střední škole spolu s přihláškou včetně doporučení příslušného poradenského zařízení.
Žákovská © 2005, zs.zakovska@volny.cz
všechna práva vyhrazena