Pro žáky - učební materiály

Informatika 4. ročník (sk. p.uč. Petříkové):
Probírané učivo: Psaní všemi deseti prsty
Test: ---

Informatika 5. ročník (sk. p.uč. Petříkové):
Probírané učivo: Internet, MountBlue, Word
Test: ---

Informatika 6. ročník (sk. p.uč. Petříkové):
Probírané učivo: Word (práce s tabulátory), Malování
Test: ---

Informatika 8. ročník: (sk. p. uč. Petříkové)
Probírané učivo: Barevné modely (+ práce ve Wordu)
Test: ---

PPT:
Tvorba prezentací

TGE:
Tvorba tabulek

ITW:
Tvorba vlastní webové stránky

Dějepis - 6. A:
Probírané učivo: Starověké Řecko (od února)
Test: ---
Referát: ---

Dějepis - 7. ročník:
Probírané učivo: Lucemburkové
Test: Stoletá válka (7. B - 30. 1., 7. A - 21. 2.)
Referát: Karel IV. (úvodní strana - název práce, obrázek, jméno žáka a třída; další 2 - 3 strany textu a obrázků - informace o jeho životě, díle, památky. Kdo pracuje na PC, nadpisy budou zarovnané na střed, vel. 18, ostatní text zarovnaný do bloku, vel. 12 nebo 14). Referát může být vypracován i ručně - se stejným stránkovým rozsahem.

Fyzika 6. ročník:

Pracovní listy - čas, objem:

Pracovní list - převody jednotek, teplota atd. (formát DOC)
Pracovní list - čas, teplota, objem, hustota (formát DOC)
Příklady k procvičení - hustota, hmotnost (formát DOC)

Fyzika 8. ročník - Polovodiče:Fyzika - 9. ročník:
Částicová stavba látek (formát DOC)
Vypařování, var, sublimace - učivo (formát DOC)
Tání a tuhnutí (formát DOC)
Jaderná fyzika (formát PPT)

Matematika - 8. ročník


Výrazy, mnohočleny - procvičení 1
Výrazy - číselné,mnohočleny,rozklady čísel (procvič.2)
Výrazy - rozklady podle vzorců, vytýkání (procvič.3)
Výrazy - procvičení 4 (přijímací zk., Scio testy)

Matematika - 9. ročník
Zkušební test z matematiky CERMAT 1
Zkušební test z matematiky CERMAT 2
Zkušební test z matematiky CERMAT 3
Zkušební test z matematiky CERMAT 4
Zkušební test z matematiky CERMAT 5

Procvičování - příklady na směsi
Procvičování - příklady na společnou práci
Žákovská © 2005, zs.zakovska@volny.cz
všechna práva vyhrazena