O nás

Představuji Vám Základní školu na Žákovské ulici v Havířově-Městě. Ve škole se začalo vyučovat dne 1. září 1964. Původně byla škola rozdělena na dvě základní školy, a to: Luxemburkovou a Lumumby. Později byly obě školy sloučeny v jednu. Dnes jde o školu se zhruba 420 žáky (17 tříd 1. - 9. postupného ročníku, 1 přípravná třída).

Škola má třídy zaměřené na tělesnou výchovu nebo hudbu, zpěv a koncertní činnost. Dvakrát do roka pořádá samostatný koncert žáků s pěveckou, hudební, pohybovou a taneční náplní. Pracují zde tři pěvecké sbory, které se zúčastňují vystoupení, soutěží, přehlídek a festivalů. Nabízíme možnost výměnných akcí se školou podobného zaměření. Ve školním roce 2007/2008 jsme navázali partnerství se školou ze slovenského Klokočova. Pořádáme výměnné kulturní či sportovní akce.

Citlivý přístup ke kultuře a umění podporujeme pravidelnými návštěvami výstav v galériích a výstavních místnostech města Havířova. Využíváme keramické dílny ve škole. Pestrou výtvarnou a rukodělnou činností se vyznačuje i naše školní družina. Velkou snahou školy je zkvalitnění tělesné výchovy na škole. Pro tento účel byly rekonstruovány obě tělocvičny, proběhla generální oprava školního hřiště a byla vybudována nová sportovní hala. Na škole funguje v letošním školním množství kroužků s tělovýchovným a jiným zaměřením.

Naše škola má 20 odborných učeben, které jsou zrekonstruované, vybavené moderními prostředky. Můžeme se pochlubit odbornými učebnami s interaktivními tabulemi, novou učebnou výtvarné výchovy, moderní knihovnou a mnohými dalšími. V prostorách chodby 2. patra na II. stupni byl vybudován přednáškový sál, který je využíván k projekci při projektových dnech, ale i během výuky.
Žákovská © 2005, zs.zakovska@volny.cz
všechna práva vyhrazena