SRPŠ

Sdružení rodičů a přátel školy

Neocenitelnou a nenahraditelnou součátsí výchovy a vzdělávání dětí je podpora vlastní rodiny.
SRPŠ funguje aktivně na naší škole již řadu let. Letos jen v mírně obměněném složení:

Předseda: p. Roman Kršjak
Revizní a dozorčí komise: p. Petra Tyrlíková, p. Miluše Theimerová, p. Miloš Klimeš

Pokladní: p. Drahoslava Maláčová, p. Kateřina Nevrlá

Zástupci rodičů ve výboru SRPŠ:

Přípravná třída – p. Poncza Jiří
1. A – p. Czyžová Šárka
1. B – p. Františáková Halina
2. A - p. Kršjaková Petra
2. B – p. Nevrlá Kateřina
3. A – p. Gřešek Petr
3. B – p. Sčasná Magda
4. A – p. Kršjak Roman
4. B – p. Thaimerová Miluše
5. A – p. Kocourková Kateřina
5. B – p. Hřebíčková Denisa
6. A – p. Tyrlíková Petra
6. B – p. Tomanová
7. A – p. Klimeš Miloš
8. A – p. Toušek Roman
8. B – p. Csatová Dagmar
9. A – p. Goldová Danuše
9. B – p. Maláčová Drahoslava

I letos se SRPŠ aktivně zapojuje do dění školy. Dali si za cíl spolupůsobit na děti a pomoci vychovávat a vzdělávat např. prostřednictvím zajištění vhodných přednášek a besed organizace ZIP, Policie ČR aj.

Příspěvky SRPŠ na rok 2016/2017 činí 300,- Kč na žáka.


Pro přehled příjmů a výdajů za šk. rok 2014/2015 klikněte zde. (formát DOCX)
Rozpočet školního roku 2015/2016. (formát PDF)
Rozpočet školního roku 2016/2017. (formát PDF)

Zápis ze schůze SRPŠ konané dne 22. 9. 2016
Zápis ze schůze SRPŠ konané dne 24. 9. 2015
Žákovská © 2005, zs.zakovska@volny.cz
všechna práva vyhrazena