Základní škola Havířov - Město Žákovská 1/1006 okres Karviná

je příspěvkovou organizací zřízenou statutárním městem Havířov a je financována z jeho rozpočtu.

Žádáme zákonné zástupce přijatých budoucích prvňáčků a žáků do přípravné třídy, aby si od pondělí do pátku od 8:00 do 14:00 hod. chodili vyzvedávat rozhodnutí o přijetí.


Seznamy přijatých žáků do 1. nebo přípravné třídy pro šk. rok 2020/2021 jsou v rubrice ZÁPIS!


Veškeré důležité informace k uzavření či ZNOVUOTEVŘENÍ školy jsou v sekci KORONAVIR.


Vydávání žádosti o ošetřovné při péči o dítě do 10 let z důvodu uzavření školy: pondělí - pátek 8:00 až 12:00.
VYDÁVÁNÍ ŽÁDOSTÍ JE MOŽNÉ TAKÉ ELEKTRONICKOU FORMOU po předchozí žádosti na emailu zs.zakovska@volny.cz.
Tak tohle jsme my :-)
Sportovní hala při ZŠ Žákovskáškola v r. 1965******************************************

SEO webu sledují SEO nástroje.cz
Žákovská © 2005, zs.zakovska@volny.cz
všechna práva vyhrazena